SPRUTSÅDD

Bland de största i Sverige på sprutsådd – Vi jobbar rikstäckande

Vi sprider grönska över Sverige

Vi på Svenska gräs är specialister på gräsetablering genom sprutsådd. Vi har över 25-års erfarenhet av sprutsådd på stora och svåra ytor. Vårt arbetsområde är att förvandla grå, trist mark till vacker grönska på alla möjliga typer av underlag. Allt från vägslänter, bostadsområden och parker till flygfält, grustäkter, kraftverk, tippar och skidbackar.

Vad är sprutsådd?

Sprutsådd är en metod att effektivt och med precision sprida gräsfrö tillsammans med en blandning av vatten, cellulosa och näring. Denna blandning sprutas ut direkt på jorden vilket gör att fröna fördelas jämnt över hela ytan. Fröet hålls på plats av cellulosan – vilken fungerar som ett växthus och binder vatten. Det ger i sin tur en miljö som håller fröet fuktigt och ökar grobarheten. Eftersom fröet är ”bundet” så förhindras skador från regn och blåst.

Vilka är fördelarna med sprutsådd?

Sprutsådd är en enkel och snabb metod och därigenom också ekonomisk, utan de nackdelarna i form av tidsåtgång, materielkostnader eller manuellt arbete som krävs vid läggning av färdigt gräs eller traditionell sådd. Rotetableringen är också djupare och snabbare än vid traditionell sådd.

Sprutsådd ger i regel ett överlägset resultat då fröna är mer motståndskraftiga mot yttre påverkan för att det har växt upp i ”sin egen”jord. Möjligheten att blanda i olika näringsämnen i cellulosan gör det möjligt att skräddarsy en blandning som är optimal för varje enskild yta, utifrån de givna förutsättningarna.

Sprutsådd ger en jämn tjock sådd, som tack vare blandingen med cellulosa, binds samman och bildar optimala förutsättningar för etablering. Man slipper också nackdelar som risken för upptorkade kanter eller fläckig etablering som vid handsådd.

Det är enkelt att sprutså ytor som ligger besvärligt till, t.ex. sluttningar och diken. Det går avsevärt mycket snabbare att sprutså än att rulla ut färdigt gräs. Ett område som tar en dag att handså, görs på en timma med sprutsådd.

Hur går det till?

För att uppnå bästa resultat, framför allt på mark där det kan vara svårt att etablera gräs genom vanlig sådd, använder vi den så kallade C-metoden. I ett specialbyggt sprutsåddsaggregat, Hydroseeder eller C-maskin, blandas frö, växtnäring, vatten och cellulosa. Massan sprutas sedan i ett jämnt skikt direkt på det befintliga underlaget.

Vi har två olika storlekar på våra aggregat, vilket gör att vi klarar allt från exempelvis trädgårdar och marktäckning i buskage till fotbollsplaner och stora vägslänter.

Användningsområden:
Vägslänter
Banvallar
Flygfält
Parkmark
Bostadsområden
Skidbackar
Grustag
Soptippar
Industritomter

REFERENSER

KONTAKTA OSS